Flying screens
Tabs

Wielkie zwycięstwo w konkursie na kierunki zamawiane!

Trzy zwycięskie kierunki realizowane na Wydziale Mechanicznym Technologicznym spośród 6 zamawianych z Inżynierii Materiałowej w Polsce w nowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
 • Informatyka stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach
 • Inżynieria materiałowa

Projekty przewidują liczne elementy zwiększające atrakcyjność i jakość kształcenia, w tym płatne staże przemysłowe, płatne staże naukowe, zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne kursy zakończone certyfikatami dla najlepszych studentów, wakacyjne kursy, program mentoringu, kursy wspierające rozwój własnej działalności gospodarczej, udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.
Tabs

Studiujesz - kasujesz!

135 studentów od I semestru studiów uzyska stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie

Stypendia są przyznawane przez cały okres studiów każdorazowo z rozpoczęciem kolejnego semestru.
Szanse na stypendium ma każdy student tych kierunków.

Nie zwlekaj! Zlóż dokumenty elektronicznie:
www.rekrutacja.polsl.pl

Tabs

Chcesz podjąć ciekawe studia? Przyłącz się do nas już dziś!

Jeśli jesteś uczniem klasy przedmaturalnej lub maturalnej i interesuje Cię problematyka prezentowana przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a także rozważasz możliwość lub już zdecydowałeś podjąć studia na kierunkach:

 • Informatyka stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach
 • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
 • Inżynieria Materiałowa

to zarejestruj się do naszego INFONANO FAN CLUB. więcej...

Tabs

Kierunki studiów:

 • Informatyka stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach
 • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych

od trzech lat objęte są projektem INFONANO "Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach" finansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w całości zamówiło (sfinansowało) w trybie konkursowym opracowanie nowych planów i programów studiów dla tych kierunków.

Tabs

Jedyne takie kierunki w Polsce

Oba z wymienionych kierunków studiów należą do jedynych w Polsce, gdzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansowało kolejno w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zarówno działania kadry akademickiej dotyczące uruchomienia tychże kierunków studiów, jak i stypendia dla studentów i doktorantów uczestniczących w kształceniu na tychże kierunkach studiów.

W ten sposób Projekty NANATRIM - Poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych" i QUAPINFO "Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach" oraz INFONANO "Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach" są ze sobą powiązane tematycznie.

Wybierz studia
divider
Kim jesteśmy? divider
 • Dyrektor: m. dr h.c. prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański
 • Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Naukowych: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski
 • Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Badawczych: prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel więcej...
Laboratoria, jakimi dysponujemy divider

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biome- dycznych Politechniki Śląskiej dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną z wieloma unika- towymi urządzeniami badawczymi i techno- logicznymi o silnie rozbudowanej współpracy zagranicznej z licznymi ośrodkami w Europie i na wszystkich pozostałych kontynentach. Baza ta w 2007 roku uzyskała Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością. więcej...

Jak zostać studentem divider

Sprawdź, jakie są warunki rekrutacji więcej...

Sposób rejestracji: Aby przystąpić do rekrutacji na studia wystarczy zarejestrować się w Systemie Obsługi Rekrutacji. Informacje o wymaganych dokumentach od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia: www.nabornastudia.pl więcej...


Najnowsze wiadomości
Laboratoria, jakimi dysponujemy
Jak zostać naszym studentem
divider
Wybierz studia divider

Wybierz studia na naszych kierunkach, a będziesz miał pewność, że w czasie ich trwania znajdziesz się wśród studentów Wydziału jednego z najlepszych w Polsce, na jednej z najlepszych Uczelni Akademickich w Polsce, spotkasz życzliwych, wyrozumiałych i przyjaznych nauczycieli o bardzo wysokich osiągnięciach naukowych. więcej...

Najnowsze wiadomości divider

2013-01-22: studia II stopnia (magisterskie) więcej...

2012-06-25: Wielkie zwycięstwo w konkursie na kierunki zamawiane! w nowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego więcej...

INFO NANO Fan Club divider

INFO-NANO FAN CLUB skupia uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych, którzy zainteresowani są problematyką prezentowaną przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału MT Politechniki Śląskiej i rozważają możliwość lub są zdecydowani podjąć studia na naszych kierunkach. więcej...


Najnowsze wiadomości
Laboratoria, jakimi dysponujemy
INFO-NANO FAN CLUB
divider