Kim jesteśmy?

 • Dyrektor: m. dr h.c. prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański
 • Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Naukowych: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski
 • Zastępca Dyrektora ds. Dydaktyczno-Badawczych: prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel
 • Zakład Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie
  Kierownik: m. dr h.c. prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański
 • Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski
 • Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel
 • Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Specjalnych
  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, prof. nzw
 • Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych
  Kierownik: dr hab. inż. Jan Weszka, Prof. Pol. Śl.