Czym dysponujemy?

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną z wieloma unikatowymi urządzeniami badawczymi i technologicznymi o silnie rozbudowanej współpracy zagranicznej z licznymi ośrodkami w Europie i na wszystkich pozostałych kontynentach. Baza ta w 2007 roku uzyskała Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Jakością o numerze FS 518687 zgodny z wymaganiami ISO 9001, w zakresie badań naukowych i działalności dydaktycznej w obszarze inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni wydany przez BSI Management Systems.

Korzystając z tego systemu w Laboratoriach wypracowano sprawny i efektywny system zarządzania badaniami, będący rezultatem wieloletniego doświadczenia związanego z użytkowaniem specjalistycznej aparatury, jak i realizacji dużych i małych zagadnień naukowo-badawczych. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę z jednostkami przemysłowymi, które często wymagają natychmiastowego podjęcia badań nad rozwiązaniem aktualnie pojawiającego się zagadnienia naukowo-badawczego.

W ramach systemu zarządzania badaniami możliwe jest podjęcie realizacji zlecenia w ciągu kilku godzin od ustalenia jego zakresu i kosztów, co stanowi niespotykany w naszym Kraju wyjątek w tym obszarze tematycznym.

Instytut dysponuje kilkoma Laboratoriami:

 w których wydzielono po kilka do kilkudziesięciu Pracowni Naukowo-Badawczych i Dydaktycznych.