Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach (kierunek zamawiany)

- nowy, bardzo nowoczesny, przyszłościowy i unikatowy w kraju, strategiczny dla rozwoju polskiej gospodarki kierunek studiów o całkowicie oryginalnym programie studiów

ZAWÓD

Absolwenci tego kierunku studiów uzyskują zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych, budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, technik multimedialnych oraz komputerowej nauki o materiałach, a także posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu. fizyki, chemii, nauki o materiałach, projektowania materiałowego i doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn a także technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz metod kształtowania i badania ich struktury i własności oraz z zakresu zarządzania przemysłowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej i nauce.

Absolwenci uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, oraz zarządzania, korzystania z informacji technicznej oraz przygotowanie do twórczej aktywności w zakresie projektowania materiałowego, a także do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i innymi specjalistami w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich. Posiadają znajomość metodyki badawczej, a także umiejętności programowania komputerów i kierowania zespołami programistycznymi oraz opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

   
WIEDZA
Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę z zakresu:

 • informatyki oraz systemów informatycznych,
 • budowy współczesnych komputerów i współpracujących z nimi urządzeń,
 • systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych,
 • inżynierii oprogramowania,
 • sztucznej inteligencji,
 • grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer,
 • technik multimedialnych,
 • komputerowej nauki o materiałach i wieloskalowego modelowania struktury i własności materiałów inżynierskich,
 • inżynierii materiałowej wraz z metodami kształtowania i badania struktury i własności materiałów inżynierskich,
 • doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach,
 • inżynierii wytwarzania,
 • recyklingu,
 • zarządzania przemysłowego.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent ma następujące umiejętności:
 • integracji zdobytej wiedzy,
 • samodzielnego opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz budowy i eksploatacji systemów i sieci komputerowych,
 • obsługi aparatury naukowo-badawczej i pomiarowej w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii wytwarzania i inżynierii powierzchni,
 • współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia oraz procesy technologiczne oraz wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania,
 • komunikowania się oraz zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

PRACA W PRZYSZŁOŚCI:
Absolwent uzyskuje przygotowanie do twórczej pracy jako specjalista w poszukiwanych w kraju i zagranicą zakresach:

 • programowania komputerów oraz budowy sieci komputerowych,
 • kierowania zespołami programistycznymi,
 • opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia i procesy technologiczne oraz wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania,
 • zarządzania zespołami ludzkimi,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

PROFILE KSZTAŁCENIA
Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia ma możliwość wyboru jednej z oferowanych przez Instytut profili kształcenia.

 • Komputerowe wspomaganie procesów materiałowych
 • Projektowanie materiałowe

SPECJALNOŚCI
Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia ma możliwość wyboru jednej z wielu oferowanych przez Instytut specjalności dyplomowania.

 • Komputerowe wspomaganie zarządzania procesami materiałowymi
 • Modelowanie w technologii procesów materiałowych
 • Techniki informatyczne w inżynierii materiałowej
 • Modelowanie materiałów inżynierskich