Wybierz studia

Wybierz studia na kierunkach na których Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej uczestniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Będziesz miał  pewność, że w czasie studiów:

 • znajdziesz się wśród studentów Wydziału jednego z najlepszych w Polsce, na jednej z najlepszych Uczelni Akademickich w Polsce,
 • spotkasz życzliwych, wyrozumiałych i przyjaznych nauczycieli akademickich o bardzo wysokich osiągnięciach naukowych,
 • będziesz studiował według atrakcyjnych, nowocześnie opracowanych programów, w pełni zgodnych z Europejskim Elastycznym Trójstopniowym Systemem Studiów Unii Europejskiej,
 • Twój dorobek będzie oceniany zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów Unii Europejskiej (European Credit Transfer System – po 30 ECTS semestralnie),
 • będziesz  uczestniczył w zajęciach zorganizowanych zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością zgodnie z zasadami ISO 9001:2000 w jedynej jednostce w Polsce, która ma taki Certyfikat,
 • będziesz miał zajęcia w nowoczesnych, certyfikowanych i świetnie wyposażonych laboratoriach naukowych,
 • będziesz korzystał ze zdobyczy elektronicznego kształcenia oraz jednej z najobszerniejszych w pomoce dydaktyczne w Polsce Platformy e-learning Instytutu,
 • będziesz miał dostęp do jednej z najlepiej zorganizowanych bibliotek naukowych w Polsce,
 • będziesz mógł uczestniczyć w europejskich programach wymiany studentów z renomowanymi uczelniami zagranicznymi i odbyć część swoich studiów za granicą,
 • będziesz miał możliwość uzyskania certyfikatów British Council (KET, PET oraz FCE) potwierdzających znajomość języka angielskiego,
 • znajdziesz czas nie tylko na naukę, ale także na godną rozrywkę,
 • uzyskasz Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych uznawany w całym Świecie,

a w przyszłości:

 • znajdziesz dobrą, atrakcyjną pracę w przyszłościowych zawodach, dającą możliwość awansu i rozwoju zawodowego

Po ukończeniu studiów magisterskich będziesz miał możliwość podjęcia studiów doktoranckich, przygotowujących Cię do kariery naukowo-badawczej.

Studia na kierunkach na których Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej uczestniczy w procesie kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej zapewnią Ci:

 • solidne podstawy teoretyczne i rzetelną, praktyczną wiedzę techniczną XXI wieku,
 • znajomość języka angielskiego, także w zakresie swojej specjalizacji zawodowej,
 • niezbędne podstawy z zakresu inżynierii materiałowej, nanotechnologii, informatyki, organizacji, zarządzania i marketingu,
 • odpowiednie kwalifikacje w zakresie sterowania jakością oraz technologii proekologicznych,
 • umiejętność zastosowania informatyki w swojej pracy zawodowej,
 • Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych uznawany w Europie i na Świecie.