Podstawowe informacje dotyczące INFONANO FAN CLUB

Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 • INFO-NANO FAN CLUB skupia uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych, którzy zainteresowani są problematyką prezentowaną przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i rozważają możliwość lub są zdecydowani podjąć studia na kierunkach studiów:
  • Informatyka stosowana z komputerową nauka o materiałach,
  • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych,
  • Inżynieria materiałowa

na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 • Cele INFONANO FAN CLUB są następujące:
  • systematyczne przesyłanie kandydatom na studia informacji merytorycznych oraz nowości związanych z tematyką uprawianą w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (indywidualne kontakty przez e-mail),
  • systematyczne informowanie za pomocą poczty elektronicznej o procedurach związanych z ubieganiem się o studia na kierunkach studiów, na których zajęcia są prowadzone głównie w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
  • przekazywanie informacji o przedsięwzięciach promocyjnych oraz imprezach organizowanych dla kandydatów na studia m.in. o:
   • organizowanych specjalnych spotkaniach członków INFONANO FAN CLUB, podczas których kandydaci na studia będą mogli zwiedzić laboratoria Instytutu,
   • wykładach, w których będą mogli brać udział kandydaci na studia na zasadzie wolnego słuchacza,
   • cyklu autorskich wykładów adresowanych do kandydatów na studia, które będą wygłaszane przez profesorów i innych pracowników naukowych pracujących w Instytucie ,
   • praktycznych zajęciach pokazowych w wybranych laboratoriach Instytutu dla kandydatów na studia,
   • prezentacjach na temat prowadzonych w Instytucie zajęć na różnych kierunkach studiów i specjalnościach,
   • posiedzeniach i spotkaniach Studenckich Kół Naukowych oraz konferencjach naukowych organizowanych przez studentów i Studenckie Koła Naukowe, w których członkowie INFONANO FAN CLUB będą mogli brać bezpłatny udział,
   • konkursach z nagrodami i specjalnych inicjatywach promocyjnych adresowanych do kandydatów na studia.
 • Zarejestrowani członkowie INFONANO FAN CLUB mają możliwość zadawania pytań za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej. Odpowiedzi będą przesyłane na adres e-mailowy i równocześnie mogą być umieszczone, wraz z pytaniem, na forum strony.
 • Każdy z członków INFONANO FAN CLUB ma prawo, podobnie jak studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, do bezpłatnego korzystania z sali internetowej i bezpłatnego oprogramowania, m.in.
  • Z firmy Microsoft:
   • System operacyjny WINDOWS 2000, XP, VISTA
   • Visual Studio
   • Map Point
   • SQL Server
   • NET Framework
   • i wiele innych na podstawie umowy MSDN Academic Alliance
  • Z firmy Siemens (programy inżynierskie CAD):
   • Solid Edge
 • W momencie kiedy członek INFONANO FAN CLUB nie podejmie studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach traci prawo do legalnego używania oprogramowania.
 • Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich jest równoznaczne z udzieleniem Instytutowi Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w bazie Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i ich wykorzystywanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Rejestracja w charakterze członka INFONANO FAN CLUB jest równoczesnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).
  Członek INFONANO FAN CLUB, w związku ze świadczeniem przez Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Instytutowi identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej przez Instytut, skierowanych do członka INFONANO FAN CLUB informacji związanych z aktywnością INFONANO FAN CLUB.