studia II stopnia (magisterskie)

Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych zaprasza
na studia stacjonarne lub niestacjonarne II stopnia (magisterskie) – na kierunkach:
Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych
Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach
Inżynieria Materiałowa

2013-01-22 o godz. 13:37:29